Általános információk
Iskolánk kiemelt nevelési, oktatási célja, hogy tanulóink az alsó tagozaton alapkészségeket szerezzenek, a felső tagozaton pedig magas színvonalú képzéssel készítsük fel őket a továbbtanulásra.
Legfontosabb feladatunk, hogy a 8. év végén a tanuló biztos tudással lépjen az általa választott középiskolába.
Nyugodt, derűs, családias légkör megteremtésével igyekszünk biztosítani a gyerekek harmonikus személyiségfejlődéséhez szükséges feltételeket. Fontosnak tartjuk a játékosságot, mely az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentességét segíti elő. A szülőkkel jól együttműködve szeretnénk kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni.

Felhívás a beiratkozásról


Körzetek jegyzéke


A Jenaplan alkalmazása az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola alsó tagozatában
A Jenaplan néven ismertté vált iskolakoncepció, amelynek kidolgozását Peter Petersen 1923-ban kezdte el a jénai egyetem gyakorlóiskolájában, jelenleg is viszonyítási pont és követendő példa több nyugat-európai országban.
A Jenaplan- iskolák olyan pedagógiai intézmények, amelyek vállalják az egyes országok állami – önkormányzati iskolarendszereinek keretei között a nevelőiskola feladatait is. Természetesen minden egyes iskola sajátos egyéni pedagógiai karakterrel rendelkezik.


(Lásd a fenti című tanulmányt)


Bemutató videó

Testnevelés tagozat
Hajrá Kemény!
Iskolánkban közel 4 évtizede működik testnevelés tagozat. Eredményesen, s ezt igazolják a sportversenyben elért jó helyezéseink. Mérhető ez azzal is, hogy intézményünk falai közül Világ – és Európa bajnokok, helyezettek, válogatott, élvonalban szereplő sportolók is kerültek ki szép számmal. Büszkélkedhetünk azzal, hogy hazánk általános iskolái között a legjobbakhoz tartozunk.
Az utóbbi években rendszeresen megnyertük a megyei sportversenyt az intézmények között. A tavalyi tanévben is sok tanulónk végzett dobogón az Országos Diákolimpia döntőin.
Köszönhető ez a gyerekek, testnevelők, edzőik és a szülők hathatós, lelkes munkájának.
Fő célunk, hogy tanítványaink megszeressék a rendszeres testmozgást, harmonikusan fejlődjenek mind testileg, mind lelkileg. Itt megvalósul a „mindennapos testnevelés”, a tanulók elsajátítják a főbb alapsportágak abc-jét, megismerkednek szabadidős sporttevékenységekkel is. Akik pedig a legtehetségesebbek, azok a sport-szakági utánpótlás egyesületeknél fejlődhetnek tovább, válhatnak majd „bajnokká”.
Mely sportágakat érdemes választani az iskolánkba járó gyerekeknek?
Egyéni sportágak közül az úszást, atlétikát, sízést; labdajátékokból vízilabdát, kosárlabdát, kézilabdát, labdarúgást. Tanulóink képzésében nagyon nagy segítséget nyújt a Városi Sportiskola és a Kemény Ferenc DSE is mind anyagi téren, mind az edzésmunkában.
De nemcsak versenyzésből áll a világ! Minden ifjú sportpalánta részt vehet kerékpár-, gyalogtúrán, korcsolyázáson. Megtanul síelni, kajakozni, kenuzni. Magashegységi túrákon teheti próbára az erejét, ügyességét.
Így tovább, hogy minél többször kiálthassuk:
„Szép volt fiúk, szép volt lányok!”
Testnevelés tagozat története
A 10. sz. Általános Iskola 1954-től a Kertész u. 78. sz. alatt működött, majd az új iskolaépület létrehozásával, 1965.november 20-ától a Kodály úton folytatódott a tanítás.
Az első testnevelés tantervű osztályok 1., 3. és 5. osztályban indultak 1970-ben. Király Györgyné az akkori igazgatónő támogatta a programot.
A testnevelés tagozat az elmúlt 33 évben remekül bizonyította létjogosultságát.
Iskolánk tanulói nemcsak az országos döntőkön értek el sikereket, hanem a korosztályos magyar válogatottat is erősítették.

1970-es évek
Sí válogatott: Bácsy Rita, Bácsy László
Felnőtt válogatott úszókeret tagjai: Fodor Ágnes, Nagy Andrea, Bede Erzsébet, Pelle Judit
Ifjúsági úszókeret tagjai: Lőrincz Attila, Koncz Csilla
Aranyjelvényes atléta: Seres János
ESE vízilabda csapat tagjai: Gyulavári Zoltán, Hadobás Gyula
Ifjúsági vízilabda válogatott tagjai: Bátori István, Kiss Péter, Buza Gábor
Birkózás országos helyezett: Ficzere Imre, Ficzere Tamás

1980-as évek
Kézilabda válogatott: Szabó Melinda
Labdarúgás ifjúsági válogatott: Bukrán Csaba
ESE vízilabda csapat tagjai: Denk Zoltán, Lőrincz György
Vízilabda válogatott: Denk Zsuzsa
Úszás gyermek válogatott: Barta Mónika, Erdélyi Krisztina
RSG országos helyezett: Pálinkás Anikó
Vívás országos helyezett: Németh Ákos, Badacsonyi Ferenc
Lövészet ifjúsági válogatott: Nemesi Zsolt, Majoros László
Tenisz országos helyezett: Bóta Renáta

1990-es évek
Úszás serdülő válogatott: Madaras Norbert
Vízilabda serdülő válogatott: Ragó Sándor, Majoros Balázs
Vízilabda ifjúsági válogatott: Madaras Norbert
Röplabda ifjúsági válogatott: Bede Kinga
Labdarúgás serdülő, ifjúsági válogatott: Bajzát Péter
Akrobatikus rock and roll junior válogatott tagok: Fehér Annamária, Szabolcsi Krisztina
Kötélugró válogatott: Kovács Judit (VB1. és 3. helyezés)
Ökölvívás ifjúsági válogatott: Asztalos Péter, Asztalos Lajos
Úszás felnőtt válogatott: Flaskay Mihály

2000-es évek
Úszás válogatott: Mutina Ágnes, Rácz Ákos
Ifjúsági röplabda válogatott: Dobi Edina
Ifjúsági vízilabda válogatott kerettag: Molnár Attila, Horváth Zoltán, Kovács Cs. Tamás,
Szász Péter
Kötélugrás válogatott: Magyar Fanni

A Diáksport Egyesületünk 1988-ban alakult, Farkas Júlia igazgatóhelyettes elnökletével.
A testnevelés munkaközösség (Rajnáné Zsiga Éva, Fejes Adrian, Rüll Csaba, Brandstadter Gábor, Fejes Péter, Kertay Sándor) kiemelkedő munkájáért 1994-ben „Eger Testneveléséért és Sportjáért” címet vehette át Dr. Ringelhann György polgármestertől.
A testnevelés tagozat működtetése köszönhető a mindenkori iskolavezetésnek:
Király Györgynének (1965-1986),
Dr. Vasvári Attilánénak (1986-1990),
Kócza Tibornénak (1990-1997),
Kékesi Lászlónak (1997- )

Iskolánk 1996. május 12-én felvette dr. Kemény Ferenc nevét.
Az olimpiai eszme továbbélése és továbbvitele elanyagiasodott világunkban önmagáért szól:

„Ne a csodaszert keressék,
magukban higgyenek!
Csakis a lelkiismeretesen
elvégzett munkában bízzanak,
s aki kitartó, nagylelkű
versenyek részeseivé válhat
még akkor is, ha soha nem
lesz belőle bajnok.”
(Alfred Oerter négyszeres diszkoszvető olimpiai bajnok)
Az idegennyelvi képzés jellemzői

Iskolánkban 3. évfolyamon kezdjük el az idegen nyelvek oktatását. A gyerekek az angol, német ill. az orosz nyelvek közül választhatnak.

A nyelvtanulás első évében játékosan ismerkednek a választott nyelvvel. Szeretnénk, ha minden gyermek képességeinek, érdeklődésének megfelelően tanulhassa az idegen nyelvet, ezért 4. osztálytól differenciáltan - heti 5 ill. 3 órában – folyik a nyelvoktatás. A csoportok átjárhatók, vagyis ha valamelyik tanuló nem a képességeinek megfelelő csoportban tanul, a szaktanár és a szülő közös döntése alapján másik csoportba kerülhet.

Törekszünk arra, hogy a gyerekek a tanórán kívül is fejlesszék nyelvtudásukat, ismerkedjenek meg annak az országnak a történetével, kultúrájával, szokásaival, amelynek a nyelvét tanulják. Ezért szervezzük a különböző tanórán kívüli foglalkozásokat:

  • Minden évben a Kemény Ferenc Napon játékos nyelvi vetélkedőt szervezünk, ami mindig elnyeri a tanulók tetszését (pl.: Legyen Ön is milliomos! német nyelven)
  • Haloween napján, október 30-án, az „angolosok” töklámpásokat készítenek, amelyeket az iskolában ki is állítanak.

·        Tavasszal a „németesek” a Forrás Szabadidő Központban vesznek részt városi játékos vetélkedőn.

·        Évente többször is ellátogatunk a Megyei Könyvtár Idegen nyelvi részlegébe.

·        A 7., 8. osztályosok számára – igény szerint – felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk.

·        A legtehetségesebb gyerekek tanulmányi versenyeken vehetnek részt, ahol általában sikeresen szerepelnek.

·        Sok gyermek oldja meg a levelező nyelvi versenyek feladatait is.

·        Tanulóink minden évben szép eredményt érnek el a német nyelvi szépkiejtési versenyen.

·        A 7., 8. osztályosok számára megrendezzük a Pedagógiai Intézet által szervezett tanulmányi verseny iskolai fordulóját, ahonnan évfolyamonként 2 gyermek jut a megyei fordulóba.

·        Az elmúlt években a 8. osztályosok közül többen is sikeresen szerepeltek a középiskolák által szervezett tanulmányi versenyeken; s tanulmányaikat nyelvi tagozaton folytatták.

·        Iskolánkban lhagyomány, hogy a németet tanuló gyermekek számára ősszel ausztriai utazást szervezünk a karintiai  Obervellachba. Az egy hét alatt a gyerekek 4X2 óra német nyelvórán vesznek részt, amelyet anyanyelvi tanár tart számukra. Ez idő alatt megismerkedünk a környék kulturális és történelmi nevezetességeivel és hegyi kirándulásokat is szervezünk.

Az informatika oktatás jellemzői
Minden osztályunk heti rendszerességgel részt vesz informatika órákon.
Az első és második évfolyam tanulói hetente egy-egy alkalommal 20-25 perces foglalkozás keretében ismerkednek a számítógép használatával. Játékos oktatóprogramok használatával segíti az informatika tanár a tanítók munkáját, fejleszti a gyerekek finom mozgását, olvasási és számolási készségét.
Harmadik és negyedik osztályban játékos formában ismerkednek a gyerekek az informatikában fontos szerepet játszó kódolással és programozással (illetve az algoritmizálással). Mindebben nagy segítséget nyújt a Commenius Logo illetvve az Imagine programcsomag, mely tartalmaz oktató játékokat, és egy grafikus felületű programozási nyelvet.
Felső tagozatban megismerkednek a gyerekek a számítógép működésével, alkatrészeivel. Hatodikos tanulóinkkal szétszedünk és összerakunk egy gépet. Sok időt fordítunk a különböző felhasználó, ezen belül az irodai programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, kiadványszerkesztő, rajzoló, bemutató-tervező) megismerésére, használatuk elsajátítására. Folytatjuk a Logo nyelv segítségével az alsó tagozaton elkezdett programozási-algoritmizálási alapismeretek
Minden tanulónk heti egy órában bontott csoportban dolgozhat számítástechnika órák keretében. Minden tanulónknak biztosítjuk az egyéni, önálló munka lehetőségét.
Minden számítógépünk szélessávú Internet hozzáféréssel rendelkezik. Az Internet értelmes használatával az informatika órákon ismerkednek. Délutánonként szabadon használhatják a géptermet.