Beiratkozás

Tájékoztatjuk a leendő első osztályos gyermekek szüleit (gondviselőit), hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8:00 – 19:00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

1.  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

2.  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

a) óvodai szakvélemény,

b) járási szakértői bizottság szakértői véleménye,

c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.


A beiratkozással kapcsolatos dokumentumok:

Hivatalos beiskolázási tájékoztató
Heves megyei általános iskolák beiskolázási körzethatárai
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Belépés az e-ügyintézés oldalra