járványhelyzeti protokoll

 

Járványhelyzeti protokoll az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában a 2020/2021-es tanévben

 

Belépés az intézménybe:

Az iskolába belépés csak a főbejáraton át lehetséges.

Ez alól kivétel :

 • reggeli iskolába érkezéskor a középső bejáraton jöhetnek be az alsós tanulók tanítói kísérettel
 • nincs belépési korlátozás a tanórai szünetekben
 • a tanulók tanítói és tanári kíséretekor

 

 1. Tanulóink tanítási időben korlátlanul beléphetnek iskolánkba.

Belépéskor:

 • a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata
 • szappannal való kézmosás javasolt
 • szájmaszk használata tanulóknak, iskolai dolgozóknak nem kötelező, de egyéni igények alapján bárki használhatja

 

 1. Szülők és egyéb külső személy belépése az intézménybe:

Iskolánkba külső személy, tanítási időben, csak hivatalos ügyintézés céljából léphet be.

A belépés esetei:

 • térítési díj befizetés
 • ügyintézés a gazdasági irodában
 • áruszállítás a büfébe
 • pedagógussal való konzultáció (csak előre egyeztetett időpontban)
 • szülői értekezletek és fogadó órák idején

A belépés, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A látogató csak az őt fogadó személy jelenlétében léphet be. Nekik az iskola épületében arcmaszk használata kötelező. Térítési díj befizetésekor az épületben egyszerre 3 befizető tartózkodhat. Belépéskor kézfertőtlenítés, szájmaszk és a távolságtartás kötelező! (a távolság betartását külön jelölés segíti)

 1. Belépés tanítási időn kívül:

Iskolánkba, tanítási időn kívül, külső személyek a következő esetekben léphetnek be:

 • tantermet bérelnek
 • sportfoglalkozásra, edzésre érkeznek

A belépéskor minden esetben a kézfertőtlenítés kötelező !

 

Az iskolában tartózkodás:

 

Az iskolában tanítási időben csak az iskola dolgozói a tanulók, valamint az iskolai büfét működtető személyek tartózkodhatnak.  A benntartózkodás során mindenkinek fokozottan figyelnie kell az egyéni higiéniára.(többszöri kézmosás, kézfertőtlenítés)

Az épületben tartózkodó tanulóknak és iskolai dolgozóknak tanórákon és szünetekben nem kötelező az arcmaszk használata, de aki úgy érzi, hogy az egyéni védelemre fokozottan figyel, használhatja az egyéni védőfelszereléseket.(arcmaszk, plexi arcvédő, gumikesztyű,stb)

Lehetőség szerint figyeljünk a távolságtartásra. Különösen érvényes ez a tanórai szünetekre, ebédelési időre.

Tanórák után (megfelelő időjárás esetén tanóra közben is) a tantermeket kötelező szellőztetni.

A tetőtéri klímaberendezések használatakor figyelembe kell venni az EMMI járványügyi helyzetre előírt intézkedési tervét.

Külső helyszínen tartott órák után az iskolába visszaérkezéskor a belépés szabályai érvényesek minden tanulóra és pedagógusra.

Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak a tanulók.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermek családjában vagy a gyermeknél koronavírusgyanú vagy  igazolt fertőzés van.

 

 

Az iskola takarítása, fertőtlenítése:

Az iskola valamennyi helyiségét a takarítók naponta több alkalommal fertőtlenítik. Fokozottan érvényes ez:

 • Wc-k
 • közösségi terek
 • öltözők
 • kilincsek
 • informatika terem eszközei, különösen a billentyűzetek, egerek, touch padok, tabletek felülete

Amennyiben a tanteremben nincs tanóra, akkor a takarítók a padokat informatikai eszközöket át kell, hogy töröljék.

A tanítás utáni időszakban az iskola tantermeinek, helyiségeinek takarítása előírásosan kell, hogy történjen. A fertőtlenítés minden helyiségben kötelező.

Iskolai rendezvények:

Iskolánkban az alábbi rendezvényeket tervezzük megtartani:

 • tanévnyitó ünnepély
 • nemzeti ünnepek
 • tanévzáró ünnepély
 • tanulmányi versenyek

 

A tanévnyitó ünnepély szabadtéren, külön kerül megrendezésre az alsó- és a felső tagozatnak.

Biztonsági előírások:

 • az osztályok megfelelő távolságra állnak egymástól.(2 m)
 • az első osztályosok szülei osztályonként elkülönítve nézhetik meg az ünnepélyt.
 • ha szükséges, a gyermekeikhez mehetnek, de akkor szájmaszkot kell feltenniük

Egyéb iskolai ünnepélyek:

 • iskolarádión keresztül az tanulók osztálytermekben hallgatják
 • osztályközösségek saját megemlékezéseiket osztályszinten rendezik meg

Tanulmányi versenyek:

A Bolyai csapatversenyek, Zrínyi matematika és egyéb versenyeket csak az iskola tanulóinak rendezzük meg a kiírás szerint. A csapatversenyeket lehetőség szerint az alábbi biztonsági előírások szerint rendezzük:

 • osztálytermenként maximum 4 csapat elhelyezésével
 • ha egy osztályból több csapat nevez, akkor az azonos osztály csapatai egy terembe lesznek beosztva
 • egyéni tanulmányi versenyek alkalmával tantermenként maximum 10 tanuló kerül elhelyezésre

 

Étkezésre vonatkozó szabályok:

 1. fokozott figyelmet fordítunk a környezet tisztaságára és fertőtlenítésére
 2. a tanulók étkezés előtti szappannal történő kézmosására kiemelt figyelmet fordítunk.
 3. a zsúfoltságot és sorban állást körültekintő szervező munkával kerüljük
 4. a szolgáltatóval egyeztetjük elvárásainkat a biztonságos étkeztetéssel kapcsolatban:
 • evőeszközök mosogatása, fertőtlenítése
 • evőeszközök kiosztása szalvétába csomagolva
 • zöldségek, gyümölcsök lemosása
 • az ebédlő eszközeinek fertőtlenítése
 • az ételt osztó dolgozók hihiénéjére és védelmi eszközeinek használata

 

Egészségügyi ellátás szabályai:

 

 1. Iskolaorvossal védőnővel egyeztetjük a tanév során elvégzendő szűrővizsgálatokat, azok időpontjait
 2. Pontosítjuk a szűrővizsgálatok során alkalmazott védőintézkedéseket: távolságtartás, kézmosás
 3. az orvosi szoba fertőtlenítése, szellőztetése

 

Tanulói hiányzások

 1. a tanulók hiányzása igazoltnak tekintendő, ha:
 • veszélyeztetett csoportba tartozik és arról orvosi igazolást mutat be
 • hatósági karanténban van
 • szülői kérelem alapján, hivatkozva a járványhelyzetre, nem tud megjelenni iskolában
 1. a hiányzó tanuló köteles a mulasztás ideje alatt is elvégezni a haladási naplóban (hetitervben, Classroomban) jelzett, elvégzendő feladatokat, melyekről a pedagógus által megadott formában számot kell adnia:
 • digitális formában
 • papír alapon benyújtott formában
 • online kapcsolati formában
 • a tantárgyat tanító pedagógus által kért formában

Teendők beteg személy esetén:

 1. Betegség tüneteit mutató tanulót és dolgozót azonnal el kell különíteni.
 2. Amíg nem tudja elhagyni az iskola területét az orvosi szobában, mint elkülönítőben kell tartózkodnia
 3. Beteg tanuló esetén a szülőt azonnal értesíteni kell
 4. A betegnek és a rá felügyelőnek kötelezően szájmaszkot kell használnia
 5. COVID 19 fertőzés gyanúja esetén a megfelelő felkészültséggel rendelkező eü. dolgozót kell értesíteni.

 

Mindannyiunk érdeke, hogy egészséges, fertőzésmentes környezetben dolgozzunk!

Emiatt:

Minden szülő, tanuló és iskolai dolgozó kötelessége a közösség védelme!

Amennyiben valakinél a betegség bármelyik jele mutatkozik, ne jöjjön iskolába!

Betegség után csak akkor léphet be újra az iskolába, ha az orvos tünetmentesnek nyilvánítja és arról igazolást állít ki !

Eljárásrend a digitális oktatáshoz

Alapvetés:

A digitális oktatásra átállás nem okozhat plusz terhet a családoknak.

Lehetőség szerint ne a szülőt terheljük a különböző feladatokkal.

A pedagógusok igyekezzenek a tananyagot elsajátíttatni, és ehhez a tanulónak mindensegítséget megadni.

Maximálisan élni kell a differenciálás lehetőségével, különös tekintettel a lemaradókra és a kiemelkedő képességű tanulókra.

 

A digitális oktatás  órarendje:

 

Az iskola vezetősége készíti el a márciusban elfogadott munkarend alapján. Eszerint a napi munkaidő nem haladhatja meg a napi 8 órát sem a pedagógusnak sem pedig a tanulóknak. A napi 8 órás munkaidőbe beletartozik:

pedagógusok esetében:

 • tanórára felkészülés
 • online tanóra tartása
 • feladatok elkészítése és feltöltése
 • visszaérkezett feladatok javítása, azokra való reflektálás, értékelés
 • tanulókkal, szülőkkel egyéni kapcsolattartás

tanulók esetében:

 • tanórára bejelentkezés, online tanórákon való részvétel
 • feladatok elkészítése, feltöltése
 • egyéni kapcsolattartás a pedagógusokkal, osztálytársakkal

szülők esetében:

 • a szülő felelőssége, hogy gyermekük a digitális oktatásban részt vegyen
 • szükség esetén segítségkérés az iskolától, pedagógustól
 • a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel való kommunikáció lehetőségének fenntartása

 

Online órák digitális felülete:

 • Google Meet
 • Microsoft Teams

 

Feladatok  felülete:

Google Classroom,Google felületek

Kapcsolattartás módja:

online kapcsolattartás:

Google Classroom

osztályfőnökök egyéni közösségi felülete ( csak kapcsolattartásra, nem feladatkiosztásra)

 

Alkalmazott platformok:

 • amennyiben az osztályközösség már járatos egy(vagy több ) felület használatában, akkor lehet eltérni a Classroom felülettől
 • Fentiek esetében alkalmazható: Quizizz, Quizlet,Kahoot, Wordwall, Tankocka,
 • Redmenta
 • Google Forms Gamifikáció

Nem alkalmazható az a platform, amely új és a tanulók nem járatosak az alkalmazásában!!

 

Online órák száma:

Alsó tagozaton:

A tanítók a nevelőtestület által elfogadott felületen minimum heti 1 alkalommal továbbra is bejelentkeznek.

– Óraszámok:

magyar nyelv és irodalom   3 ó

matematika                          2 ó

környezetismeret                  1 ó

játék kurzus                          ( ének, technika, rajz, etika)

– Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink egyre ügyesebben és hatékonyabban használják a felületet egy esetleges átállás esetén.  Ezért az alsósok a Játék kurzusba minden pénteken tesznek fel játékos, érdekes, készségfejlesztő feladatokat, amelyeket a tanulók a következő péntekig adhatnak le. Az értékelés, jutalmazás módját (pontgyűjtés, beváltás) a tanítók az adott osztályukkal közösen határozzák meg.

 

Felső tagozaton:

3-4 órás tantárgyak esetében:

 • heti 1 óra

1-2 órás tantárgyak esetében:

 • 2 heti 1 óra

nyelvi órák esetében:

 • heti 1 vagy 2 óra

készségtárgyak esetében:

 • 2 hetenként 1 vagy 2 óra

Feladatok kiadása, határidők

 • tananyaghoz kötődő feladatok
 • classroom , vagy egyéb feladatkészítő felületen
 • változatos, differenciált feladatok
 • egyéni képességek figyelembe vétele
 • jelezni kell, hogy a feladat milyen módon lesz értékelve
 • határidő pontos, körültekintő megadása
 • időkorlátos feladatok, különösen a kezdő időpontra tekintettel
 • amennyiben a tanulónak nincs lehetősége digitális felületen elvégezni a feladatot, papír alapon is elvégezheti, melynek eljuttatása a pedagógus számára a szülő feladata

 

 

Ellenőrzés formái:

 • online tesztek
 • beadandó dolgozatok, feladatok
 • kooperatív feladatmegoldás
 • digitális témazáró dolgozat
 • szorgalmi feladatok

 

Értékelés:

 • a pedagógiai programban meghatározott módon
 • készségtárgyak esetében egyéni értékelési rend szerint, melyet a digitális munkarend kezdetekor a készségtárgyat tanító pedagógus írásban közöl a tanulókkal a google classroom felületén
 • határidőből kicsúszó tanulók felszólítása hiánypótlásra, ennek jelzése a kréta felületen
 • 2x-i felszólítás után lehet csak elégtelen az értékelés, mely az adott tárgy értékelésénél jelenik meg
 • az értékelést, érdemjegyet a KRÉTA felületen rögzíteni kell
 • a félévi/évvégi érdemjegy megállapításánál a digitális munkarend alatt szerzett jegyek a normál munkarend ideje alatt szerzett jegyekkel egyenrangúnak számítanak

A készségtárgyak továbbra is a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. A kiadott feladatok, lehetőség szerint ne kötelezőek, inkább lehetőségek legyenek. Természetesen a tanulók minden munkájukat, elvégzett feladatukat visszaküldhetik, melyet pozitívan kell értékelni, melyet a KRÉTA felületen kell rögzíteni.

 

 Felelősség a digitális oktatásban :

 

iskolavezetés:

 • a digitális oktatás alapelvek szerinti biztosítása
 • minden tanulónak legyen eszköze a digitális oktatásban való munkához, melyben az iskola a szabad eszközeivel segítséget nyújt.
 • minden tanuló kapcsolódjon be és maradjon végig a digitális felületeken
 • eltűnő tanulók felkeresése, szülővel való kommunikáció
 • a szaktanárok é tanítók által jelzett problémák kezelése
 • szülőkkel való kapcsolattartás
 • ügyeletet igénylő tanulók elhelyezése, ügyelet biztosítása
 • az ügyelet során is a biztonságos környezet megteremtése

pedagógus részéről:

 • Tanulócsoportok létrehozása a Classrom felületen, tanulók bejelentkeztetéséhez szükséges adatok begyűjtése
 • a feladatok eljuttatása minden tanulóhoz
 • a tanulóhoz, mint egyénhez készített feladatok kiadása (differenciálás)
 • megfelelő határidők meghatározása
 • az értékelés módjának meghatározása a feladat kiadásával együtt történjen
 • a digitális oktatás során el nem érhető tanulókról jelentés a vezetőségnek

 

tanulók részéről:

 • a tanuló, mint tanköteles, részt kell vennie a digitális oktatásban
 • a tanuló köteles a Classroom felületre bejelentkezni
 • a tanuló köteles valamennyi tantárgy online óráján részt venni – ez alól csak a szülő által jelzett esetekben térhetnek el a tanulók, melyet a szülőnek előre kell jelezni írásban (emailben) a pedagógus számára
 • a tanuló köteles elvégezni a számára meghatározott egyéni, páros, csoportos feladatokat a megadott határidőre
 • a tanuló köteles kapcsolatot tartani a pedagógusokkal

 

szülők részéről:

 • kövesse figyelemmel gyermeke tanulmányi tevékenységét
 • biztosítsa, ha szükséges az iskola segítségét kérve, a digitális felületekhez jutást
 • kísérje figyelemmel beadandó feladatait, dolgozatait
 • gyermeke helyett ne készítse el a kiadott feladatokat, inkább jelezze a szaktanárnak, tanítónak a problémákat
 • kövesse figyelemmel a szaktanárok, tanítók visszajelzéseit
 • gyermeke értékeléseit, előrehaladását a Kréta rendszerben láthatja
 • ugyanitt jelzik a szaktanárok a hiányokat és elmaradásokat
 • egyéni problémáit jelezze a tanítók, szaktanárok felé
 • ügyeleti igényét legalább 1 héttel hamarabb jelezze az iskolavezetésnek

 

 

 

Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink, tanulóink a legeredményesebben tudják elsajátítani a kötelező tananyagot. Ehhez a munkához a fentieket be kell tartanunk. Közösen érjünk el eredményeket, segítsük egymást a munkában!