Laczkóné Kiss Beatrix

Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár.


Ez az iskola az első munkahelyem, így aztán már tanítványaim gyermekeit is tanítom. És hogy ugyanerre az iskolára bízzák gyermekük nevelését, bízom benne, hogy nekem is részem van.

Magyar nyelv, irodalom, történelem mellett erkölcstant, hon-és népismeretet is tanítok. Örülök, hogy a rovásírással is megismertethetem tanítványaimat. Igyekszem osztályaimmal érdekes és változatos projekteket összeállítani.

Pályakezdő korom óta mostanáig osztályfőnök voltam. Rengeteg közösségi programot szerveztem, több napos kirándulásokon fedeztük fel országunkat, rendszeresen látogattuk a Madách Színház előadásait.

Pályánkon a folyamatos önképzés természetes dolog. Néhány elvégzett tanfolyam: Műalkotások megközelítése, Drámapedagógia, Tanításirányítás mesterfokon, Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban…

A tehetséges gyermekek felkarolása eddigi pályámon elég sok kihívás és siker elé állított, e típusú munkám elismeréséért Eger város oktatás- és nevelésügyéért kitüntetésben részesültem. Eljutottunk országos magyar, történelem és sporttörténeti-olimpiai versenyekre is. Mindig csodálatos élményekkel és eredményekkel tértünk haza tanítványaimmal. Tapasztalatom, hogy eredményt csak szülői támogatással és kemény munkával lehet elérni.

Nemcsak felkészítek versenyekre, de az országos Bolyai anyanyelvi és természettudományi csapatverseny Heves megyei fordulóját kezdetek óta szervezem iskolánkban.

Szigorú tanárnak tartanak, de a sokéves osztálytalálkozókon bevallják a volt tanítványok, hogy utólag már csak köszönettel tartoznak ezért. 🙂

“- Gyertek el a peremig!
– Nem merünk. Félünk.
– Gyertek el a peremig!
– Nem merünk. Leesünk.
– Gyertek el a peremig!

És eljöttek.
És lelökte őket.
Ők meg repültek.”

(Guillaume Apollinaire)