Tantestületünk tagjai

Kékesi László Intézményvezető.
Szakvizsgázott földrajz szakos – és okleveles testnevelő tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Antalné Kótner Tünde Intézményvezető helyettes.
Szakvizsgázott matematika, angol szakos -, okleveles pedagógiai értékelés és mérés  tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Jámbor Erzsébet Intézményvezető helyettes.
Szakvizsgázott tanító, okleveles pedagógia szakos bölcsész tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Benkéné Kovács Erzsébet Ostorosi tagintézmény-vezető.
Szakvizsgázott történelem szakos – és okleveles angol tanár.
Ádám Barnabásné Tanító, okleveles játék- és szabadidő szervező tanár.
Balogh Zsolt Szakvizsgázott informatika szakos – és okleveles matematika tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Bartus Norbert Általános iskolai tanító, okleveles játék- és szabadidő szervező tanár.
Bereczné Demkó Szilvia Szakvizsgázott tanító, oktatás informatikus.
Birinyi Erika Biológia, testnevelés szakos tanár.
Bokorné Juhász Ildikó Általános iskolai tanító.
Buktáné Kelemen Általános iskolai tanító.
Czeglédiné Kádár Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos – és okleveles etika tanár.
Csizmadia Tamásné Általános iskolai tanító.
Demeterné Kirsch Ágnes Matematika, angol, orosz szakos tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Dr Zayné Rácz Eleonóra Magyar nyelv és irodalom, angol, orosz szakos tanár.
Dr. Lantosné Széki Erika Általános iskolai tanító.
Dr. Prokajné Kotán Katalin Általános iskolai tanító.
Elek Emese Fizika szakos és okleveles matematika, kémia tanár, oktatás informatikus.
Faragóné Korobán Edit Pedagógiai asszisztens.
Farkas Lászlóné Szakvizsgázott tanító, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, oktatás informatikus.
Fedics Szilvia Okleveles angol, német tanár.
Fejes Péter Földrajz, testnevelés szakos tanár, sportoktató.
Fodor-Fejes Adrian Szakvizsgázott földrajz szakos – és okleveles testnevelés tanár. Gyakorlatvezető mentortanár. Sportoktató.
Gál Zsuzsanna Általános iskolai tanító, rajz szakos tanár.
Garabás Gizella Pedagógiai asszisztens.
Hajdu Margit Okleveles német tanár.
Hangrád Adrienn Általános iskolai tanító.
Hománé Móra Éva Ének-zene szakos -, okleveles magyar nyelv és irodalom tanár. Mesterpedagógus.
Horváthné Patkó Beáta Általános iskolai tanító, földrajz szakos – és okleveles testnevelő tanár.
Hunyadi-Buzás Éva Szakvizsgázott történelem, német, orosz szakos tanár. Mesterpedagógus.
Illésné Liptai Judit Általános iskolai tanító.
Kanta Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, rajz illetve orosz szakos tanár.
Karanyiczné Dobecz Marianna Szakvizsgázott általános iskolai tanító.
Kertay Sándor Biológia szakos – és okleveles testnevelő tanár.
Kisbakonyi Krisztina Általános iskolai tanító.
Kissné Bendó Erzsébet Szakvizsgázott általános iskolai tanító, gyógypedagógiai asszisztens.
Kocsisné Nagy Erzsébet Angol, orosz szakos – és okleveles testnevelő tanár.
Kovács Márta Általános iskolai tanító.
Kövérné Deák Krisztina Általános iskolai tanító.
Köves Gyula Fizika, technika szakos tanár, munkavédelmi technikus.
Kriston-Kőmüves Zoltán Technika szakos – és okleveles matematika tanár.
Kriston-Kőmüves Zoltánné Testnevelés és orosz szakos tanár.
Laczi Zsolt Földrajz szakos – és okleveles testnevelő tanár.
Laczkóné Kiss Beatrix Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár.
Lakatos Tamás Okleveles testnevelő tanár.
Majoros Judit Szakvizsgázott biológia, földrajz és gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Mikuskáné Kis-Benedek Eleonóra Szakvizsgázott általános iskolai tanító.
Nagy Sándorné Fejes Zsuzsanna Általános iskolai tanító, német szakos tanár.
Nagyné Dankó Judit Általános iskolai tanító, számítástechnika szakos tanár.
Ócsai Zsuzsanna Okleveles angol nyelv és irodalom tanár.
Pető Edit Általános iskolai tanító.
Rabb Tímea Rajz, vizuális kommunikáció szakos – és okleveles vizuális és környzetkultúra tanár.
Rácz Tímea Általános iskolai tanító, magyar nyelv és irdalom szakos tanár.
Révész Tamás Magyar nyelv és irodalom szakos, okleveles történelem tanár.
Sandrik Anikó Szakvizsgázott tanító és okleveles multikulturális nevelés tanár. Szaktanácsadó, mesterpedagógus.
Sárándi Ida Szakvizsgázott tanító, okleveles játék- és szabadidő szervező tanár. Mesterpedagógus.
Sersényi Csaba Biológia, kémia szakos tanár.
Siposné Kovács Zita Szakvizsgázott tanító és okleveles pedagógia tanár.
Soósné Molnár Andrea Történelem szakos tanár.
Sós Krisztina Szakvizsgázott tanító.
Sulya Anikó Általános iskolai tanító, művelődésszervező, könyvtáros.
Süvegesné Bukovszky Éva Szakvizsgázott általános iskolai tanító.
Szabó Rita Angol nyelv és irodalom szakos tanár.
Szarvas Gréta Általános iskolai tanító, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész.
Szűcs István Szakvizsgázott matematika, informatika szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus.
Terenyei Ákos Okleveles testnevelő tanár.
Tóthné Korpai Ibolya Általános iskolai tanító.
Tóthné Mrva Szilvia Általános iskolai tanító.
Tóthné Poczik Andrea Általános iskolai tanító.
Török István Endréné Általános iskolai tanító.
Vanyó János Történelem és ének-ze szakos tanár.
Vargáné Sebestyén Marianna Történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros asszisztens.
Vargáné Szabó Györgyi Általános iskolai tanító.
Vassné Forgács Ildikó Történelem, német, orosz szakos tanár.
Vecseri Sándor Matematika, technika szakos tanár, oktatástechnológus, közlekedési ismeretek szakos szakoktató.
Vecseriné Fekete Judit Földraz, testnevelés szakos tanár.